BXH Huy chương

KQ Bóng đá nam

Quốc gia

sea-game-medal sea-game-medal sea-game-medal

Tổng số

1

Việt Nam

205

125

116

446

2

Thái Lan

92

103

136

331

3

Indonesia

69

91

81

241

4

Philippines

52

70

104

226

5

Singapore

47

46

73

166

6

Malaysia

39

45

90

174

7

Myanmar

9

18

35

62

8

Campuchia

9

13

41

63

9

Lào

2

7

33

42

10

Brunei

1

1

1

3

11

Đông Timor

0

3

2

5